Wetenschappelijke studies

Icoon BLOKPIL product bestellen

Ingrediënt Functie Studie
L-Theanine -verhoogt concentratie
-vermindert stress
Studie 1, L-Theanine
Studie 2, L-Theanine
Guarana extract -geeft energieboost
-verhoogt concentratie
-verbetert werkgeheugen
-verbetert humeur
Studie 1, Guarana
Studie 2, Guarana
Bacopa Monnierie extract -verbetert werkgeheugen
-verbetert algehele cognitie
Studie 1, Bacopa Monnieri
Studie 2, Bacopa Monnieri
Rhodiola Rosea -verhoogt energie Studie 1, Rhodiola Rosea
Panax Ginseng -verbetert werkgeheugen
-verbetert humeur
-verhoogt energie
-verbetert gehele prestatie
Studie 1, Panax Ginseng
Studie 2, Panax Ginseng
N-acetyl L-tyrosine -verhoogt concentratie
-verbetert het humeur
-vermindert stress
-verbetert algehele welzijn
Studie 1, Tyrosine
Vitamine B6 -verhoogt energie
-verbetert humeur

Terug naar ingrediënten pagina

Studie 1 L-Theanine

Onderwerp studie
Wat voor effect heeft L-Theanine, op het moment dat een realistische hoeveelheid van dit supplement wordt toegediend, op de mentale alertheid en op prikkels.

Achtergrond
L-Theanine, een middel dat ook in thee voorkomt, verhoogt de hoeveelheid alfa-golven in de hersenen. Hierdoor creëert het een staat van ontspanning, zonder dat het als bijwerking tot duizeligheid leidt. Dit positieve effect is echter alleen bewezen bij hoge doses. Wat voor effect heeft L-Theanine bij een lagere dosis (die gelijk staat aan 2.5 kopjes zwarte thee).

Onderzoeksmodel
Placebogecontroleerd. De EEG’s werden bij aanvang en hierna met intervallen van vijftien minuten gemeten, 45 tot 105 minuten na het innemen van óf L-Theanine óf het placebo. Proefpersonen waren of bezig met een passieve activiteit, of aan het rusten met de ogen dicht, terwijl de EEGs werden uitgevoerd.

De proefpersonen
35 gezonde, jonge proefpersonen

De dosering
Een enkele dosis van 50 mg

Resultaten en conclusie
Bij de groep die het middel toegediend kreeg, was er een grotere toename in activiteit van alfa-golven dan bij de controlegroep. Dit gold voor zowel de proefpersonen die aan het rusten waren, als de proefpersonen die een activiteit uitvoerden. Deze data wijst uit dat L-Theanine, bij een realistische hoeveelheid als voedingssupplement, een significant effect heeft op de algehele staat van mentale alertheid.

Bron: Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition. Nobre AC, Rao A, and Owen GN. L-theanine, a natural constituent in tea, and its effect on mental state. 2008;17 Suppl 1:167-8.

Terug naar boven

Studie 2 L-Theanine

Onderwerp studie
Het effect van drinkvoeding, met als basis L-theanine, op de reactie van het humeur tegenover een cognitieve stressor.

Achtergrond
L-theanine (γ-glutamylethylamide) is een aminozuur dat voornamelijk in de groene theeplant gevonden kan worden.

Onderzoeksmodel
Dubbelblind, placebogecontroleerd, gebalanceerde cross-over onderzoek.

De proefpersonen
Vierendertig gezonde volwassenen, in de leeftijdscategorie 18-40

De dosering
Drinkvoeding met als basis L-theanine

Resultaten en conclusie
De subjectieve stressreactie, op een cognitieve multitasking stressor, was een uur na de toediening van het L-theanine drankje significant verminderd vergeleken met het placebo.  Het cortisolgehalte in het speeksel ten opzichte van de stressor, was drie uur nadat de behandeling was toegediend verminderd. De resultaten onderbouwen de anti-stress effecten van L-theanine.

Bron: Nutrients. White DJ, de Klerk S, Woods W, Gondalia S, Noonan C, Scholey AB. Anti-Stress, Behavioural and Magnetoencephalography Effects of an L-Theanine-Based Nutrient Drink: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Trial. 2016 Jan 19;8(1). pii: E53. doi: 10.3390/nu8010053.

Terug naar boven

Studie 1 Guarana

Onderwerp studie
Effecten van guarana extract, die dosis-afhankelijk is op het menselijk gedrag, te onderzoeken

Onderzoeksmodel
Dubbelblind, counterbalanced, placebogecontroleerd onderzoek onderzocht de acute effecten op het humeur en de cognitie gedurende de dag, terwijl er vier verschillende doses (37.5 mg, 75 mg, 150 mg en 300 mg) werden toegediend van een gestandaardiseerd guarana extract. Bij dit onderzoek werd een gecomputeriseerde “Cognitive Drug Research” testbatterij voorgelegd, evenals de Bond-Lader schaal waarop het humeur wordt beoordeeld.

De proefpersonen
26 volwassenen

De dosering
4 verschillende doses (37.5 mg, 75 mg, 150 mg en 300 mg)

Resultaten en conclusie
Toediening van guarana leidde tot verbeterde prestaties van het secundaire geheugen, verbeterde concentratie en positievere beoordelingen van het humeur. Bij de twee lagere doses waren meer positieve cognitieve effecten te zien dan bij hogere doses. Dit onderzoek bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken, waarin cognitieve verbeteringen werden gevonden na de toediening van 75 mg guarana. De resultaten suggereren dat de effecten niet alleen aan cafeïne kunnen worden toegewezen.

Bron: J Psychopharmacol. Haskell CF1, Kennedy DO, Wesnes KA, Milne AL, Scholey AB. A double-blind, placebo-controlled, multi-dose evaluation of the acute behavioural effects of guaraná in humans. 2007 Jan;21(1):65-70. Epub 2006 Mar 13.

Terug naar boven

Studie 2 Guarana

Onderwerp studie
Wat zijn de acute effecten van een vitamine/mineraal/guarana supplement.

Achtergrond
Guarana extracten worden in Westerse markten vaak gebruikt als vermoedelijk psychoactieve toevoegingen aan voedsel en drinken.

Onderzoeksmodel
Dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, parallel onderzoek. Deelnemers hebben een cognitieve testbatterij voltooid van 10 minuten (bestaande uit: Serial 3s en Serial 7s). Men moest steeds een getal van 3 of 7 aftrekken. Dit was een taak waarbij snelle visuele waarneming nodig was en een “schaal” om aan te duiden in hoeverre men mentaal vermoeid was. Dertig minuten nadat de deelnemers het drankje hadden gedronken, voltooiden ze zes keer achter elkaar de testbatterij (dus in totaal 60 min).

De proefpersonen
129 gezonde jongvolwassenen (18-24 jaar oud)

De dosering
Een vitamine/mineraal/guarana supplement, of een placebo drankje

Resultaten en conclusie
De combinatie van vitamine/mineraal/guarana leidde tot betere prestaties op de verschillende taken, in vergelijking met het placebo, op het gebied van zowel de snelheid als accuratesse bij de snelle visuele waarneming taak. Ook de toename in mentale vermoeidheid, die geassocieerd wordt met het uitvoeren van taken voor langere tijd, werd verminderd door het supplement. Guarana verbetert de cognitie. Daarnaast vermindert het gebruik van guarana de mentale vermoeidheid.

Bron: Appetite. Kennedy DO1, Haskell CF, Robertson B, Reay J, Brewster-Maund C, Luedemann J, Maggini S, Ruf M, Zangara A, Scholey AB. Improved cognitive performance and mental fatigue following a multi-vitamin and mineral supplement with added guaraná (Paullinia cupana). 2008 Mar-May; 50(2-3):506-13. Epub 2007 Oct 30.

Terug naar boven

Studie 1 Bacopa Monnieri

Onderwerp studie
De werkzaamheid van een gestandaardiseerd Bacopa Monnieri extract op de cognitieve vaardigheden van geneeskundestudenten.

Achtergrond
Bacopa monnieri, ook wel bekend als Brahmi, wordt van oudsher in de Ayurveda geneeskunde gebruikt door de positieve invloed die het heeft op het geheugen. Dit onderzoek werd opgezet om zes weken lang te evalueren wat het effect van Bacopa monnieri was op het geheugen van geneeskundestudenten.

Onderzoeksmodel
Een gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek van zes weken.
Dit was een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd parallel onderzoek, zonder cross-overs van 6 weken.

Bij aanvang werden biochemische proeven uitgevoerd en werd het geheugen getest. Daarna werden de deelnemers op willekeurige wijze in twee groepen onderverdeeld, waarbij ze een 150 mg gestandaardiseerd extract van Bacopa monnieri of placebo: tweemaal per dag, zes weken lang. Aan het eind van het onderzoek, werden nogmaals dezelfde onderzoeken uitgevoerd als bij aanvang van het onderzoek. In de 15 dagen na het onderzoek, werden de studenten nog gevolgd.

De proefpersonen
60 reguliere mannelijke en vrouwelijke geneeskundestudenten

De dosering
150 mg gestandaardiseerd extract van Bacopa monnieri (Bacognize) of placebo: tweemaal per dag, zes weken lang

Resultaten en conclusie
Er was statistisch significant verbetering merkbaar toen het cognitieve vermogen o.a. het werkgeheugen getest werd, na het gebruik van Bacopa Monnieri. Het gebruik van Bacopa Monnieri met een dosis van 300 mg per dag verbetert het cognitief vermogen.

Bron: Evid Based Complement Alternat Med. Kumar N, Abichandani LG, Thawani V, Gharpure KJ, Naidu MU, Venkat Ramana G. Efficacy of Standardized Extract of Bacopa monnieri (Bacognize®) on Cognitive Functions of Medical Students: A Six-Week, Randomized Placebo-Controlled Trial. 2016;2016:4103423. Epub 2016 Oct 10.

Terug naar boven

Studie 2 Bacopa Monnieri

Onderwerp studie
Wat voor effect hebben doses van 320 mg en 640 mg van een speciaal Bacopa monnieri extract op langdurige cognitieve prestaties.

Achtergrond
Uit recent onderzoek waarin proefpersonen chronisch Bacopa Monnieri (BM) toegediend krijgen, blijkt dat gestandaardiseerde extracten van het traditionele Ayurvedische medicijn BM een positief effect hebben op de cognitieve vaardigheden. In de preklinische fase werden een aantal anxiolytische, nootropische en cardiovasculaire effecten van BM geïdentificeerd. Er is echter weinig onderzoek geweest over de acute effecten van BM op het cognitieve functioneren. Deze studie was erop gericht om de acute effecten van een specifiek extract van BM te beoordelen.

Onderzoeksmodel
Dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek waarbij reguliere, gezonde deelnemers een aantal verschillende testen uitvoerden die veel van hun cognitieve vermogen vroegen. 24 gezonde vrijwilligers voerden zes herhalingen uit van de Cognitive Demand Battery (CDB) na een placebo, 320 mg BM of 640 mg of BM tot zich te nemen in een cross-over onderzoek.

De proefpersonen
24 gezonde vrijwilligers

De dosering
320 mg en 640 mg van een speciaal Bacopa monnieri (CDRI 08)

Resultaten en conclusie
De verbetering ten opzichte van de aanvankelijke scores toonde aan dat de prestaties na een 320 mg dosis aan BM beter waren, bij een eerste, tweede en vierde herhaling op de Cognitive Demand Battery. Het gebruik van BM verbetert het cognitief vermogen.

Bron: Phytother Res. Downey LA, Kean J, Nemeh F, Lau A, Poll A, Gregory R, Murray M, Rourke J, Patak B, Pase MP, Zangara A, Lomas J, Scholey A, Stough C. 
An acute, double-blind, placebo-controlled crossover study of 320 mg and 640 mg doses of a special extract of Bacopa monnieri (CDRI 08) on sustained cognitive performance. 2013 Sep;27(9):1407-13. doi: 10.1002/ptr.4864. Epub 2012 Dec 19.

Terug naar boven

Studie 1 Rhodiola Rosea

Onderwerp studie
Meten van het effect van een enkele dosis gestandaardiseerd SHR-5 Rhodiola Rosea extract op de capaciteit van mentale taken, terwijl sprake is van vermoeidheid en stress.

Onderzoeksmodel
Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, parallel klinisch onderzoek met een extra niet-behandelde groep

De proefpersonen
161 cadetten van 19 tot 21 jaar oud

De dosering
2 capsules (240 mg), 3 capsules (360mg)

Resultaten en conclusie
Er was een duidelijk anti-vermoeidheid effect zichtbaar in het onderzoek, dat gereflecteerd werd in een vermoeidheidsindex die uit de ‘AFI ratio’ (Anti Fatigue Index) bestond. Bij de behandelde groep werden gemiddelde AFI waarden genoteerd van 1.0385 en 1.0195, met respectievelijk 2 en 3 capsules, terwijl de waarde bij de placebogroep 0.9046 was. Het gebruik van Rhodiola Rosea reduceert vermoeidheid.

Bron: Phytomedicine. Shevtsov VA, Zholus BI, Shervarly VI, Vol'skij VB, Korovin YP, Khristich MP, Roslyakova NA, Wikman G. A randomized trial of two different doses of a SHR-5 Rhodiola rosea extract versus placebo and control of capacity for mental work. 2003 Mar;10(2-3):95-105.

Terug naar boven

Studie 1 Panax Ginseng

Onderwerp studie
Effecten van Panax ginseng op humeur en op het werkgeheugen.

Achtergrond
Er is een gebrek aan onderzoek naar de cognitieve effecten en effecten op het humeur bij herhaaldelijke inname van ginseng. Dit onderzoek onderzocht de effecten van Panax ginseng (G115) op het subjectieve humeur en op aspecten van de processen die in het werkgeheugen plaatsvinden, nadat 7 dagen lang op sub-chronische wijze een enkele dosis werd ingenomen, door gezonde vrijwilligers.

Onderzoeksmodel
Placebogecontroleerd, dubbelblind, gerandomiseerd cross-over onderzoek.
De participanten ontvingen 8 dagen lang elke behandeling in een counter-balanced volgorde, met een introductieperiode van 6 dagen. Op dag 1 en dag 8 van elke behandeling, werden de deelnemers getest. Eerst voordat ze de dosis toegediend kregen en vervolgens 1 uur, 2.5 uur en 4 uur na de toediening van de dosis.

De proefpersonen
30 gezonde vrijwilligers, gemiddelde leeftijd 22.87 jaar

De dosering
In 3 rondes 200 mg, 400 mg en placebo

Resultaten en conclusie
Met 200 milligram werd een dip in humeur uitgesteld, bij 2.5 en 4 u op dag 1 en bij 1 en 4 uur op dag 8. De dosis van 400 mg verbeterde de kalmte (alleen bij 2.5 en 4 u op dag 1) en verbeterde de reactietijd bij het hoofdrekenen op alle meetmomenten op dag 1 en 8. Panax Ginseng verbetert het humeur en het werkgeheugen.

Bron: Hum Psychopharmacol. Reay JL, Scholey AB, Kennedy DO. Panax ginseng (G115) improves aspects of working memory performance and subjective ratings of calmness in healthy young adults. 2010 Aug;25(6):462-71. doi: 10.1002/hup.1138.

Terug naar boven

Studie 2 Panax Ginseng

Onderwerp studie
Welke mechanismen van ginseng verbetert de cognitieve prestaties.

Achtergrond
Uit recent onderzoek blijkt dat een enkele dosis van het traditionele kruidenmiddel Panax ginseng cognitieve verbeteringen kan veroorzaken bij gezonde, jonge vrijwilligers. Het is niet duidelijk door middel van welke mechanismen ginseng de cognitieve prestaties verbetert.

Onderzoeksmodel
Dubbelblind, placebogecontroleerd, gebalanceerd cross-over onderzoek.
Bij aanvang een testbatterij van 10 minuten. Na 60 minuten na de behandeling een testbatterij van 6 keer na elkaar. De testbatterij van 10 minuten bestond uit een aantal Serial Threes aftreksommen (2 min), een Serial Sevens aftreksommen (2 min) en een visuele waarneming taak (5 min). Vervolgens werd op een visuele analoge schaal de mentale vermoeidheid beoordeeld.

De proefpersonen
30 gezonde jongvolwassenen

De dosering
placebo, 200mg of 400mg

Resultaten en conclusie
De belangrijkste effecten op het gedrag, werden geassocieerd met 200 mg ginseng. Hieronder vielen een verbeterde score op de Serial Sevens aftreksommen en significant minder subjectieve mentale vermoeidheid tijdens alle testbatterijen van 10 minuten die voltooid werden nadat de dosis was toegediend. Panax Ginseng verbetert prestaties en de mentale vermoeidheid tijdens langdurige mentale inspanning.

Bron: J Psychopharmacol. Reay JL, Kennedy DO, Scholey AB. Single doses of Panax ginseng (G115) reduce blood glucose levels and improve cognitive performance during sustained mental activity. 2005 Jul;19(4):357-65.

Terug naar boven

Studie 1 Tyrosine

Onderwerp studie
De effecten van het aminozuur tyrosine op de cognitieve prestaties bij verschillende taken. Hiernaast ook de effecten op het humeur, de bloeddruk en op het noradrenaline metaboliet MHPG.

Onderzoeksmodel
Tien proefpersonen kregen 5 maal daags een proteïnerijk drankje wat 2 g tyrosine bevatte en 11 proefpersonen kregen een drankje met veel koolhydraten toegediend waar hetzelfde aantal calorieën in zat (255 kcal). Zowel direct voor de gevechtstraining als op de zesde dag van de cursus werden een aantal tests uitgevoerd.

De proefpersonen
21 cadetten tijdens een zware militaire gevechtstraining

De dosering
Drankje met 2 gr tyrosine of placebo met hetzelfde aantal calorieën (255 kcal)

Resultaten en conclusie
De groep die het tyrosinerijke drankje toegediend had gekregen, presteerde beter op het gebied van geheugen en het bijhouden van informatie dan de groep die het drankje had gedronken dat rijk was in koolhydraten. Tyrosine kunnen de effecten van stress en vermoeidheid op cognitieve prestaties verminderen.

Bron: Brain Res Bull. Deijen JB, Wientjes CJ, Vullinghs HF, Cloin PA, Langefeld JJ 
Tyrosine improves cognitive performance and reduces blood pressure in cadets after one week of a combat training course. 1999 Jan 15;48(2):203-9.

Terug naar boven

Icoon BLOKPIL product bestellen